Startsein nieuwbouwwerkzaamheden unilocatie Stella Maris College

Op woensdag 11 januari 2017 vond een startbijeenkomst plaats voor de (ver)nieuwbouw van een unilocatie voor het Stella Maris College. Wethouder onderwijs Berry van Rijswijk, Frank Lemmens, hoofd VFI bij LVO (Stichting Limburgs Voorgezet Onderwijs) en Smeets Bouw waren hierbij aanwezig.


stellamaris-8.jpgUnilocatie

De gemeenteraad van Meerssen en LVO besloten eind 2016 tot realisatie van één locatie voor het Stella Maris College. Dit betekent dat de afdeling VMBO (thans op de locatie in Valkenburg a/d Geul) op termijn aan de schoollocatie in Meerssen wordt toegevoegd. Het schoolgebouw in Meerssen wordt hiervoor volledig intern gerenoveerd & aangepast en uitgebreid met een gedeelte nieuwbouw. LVO krijgt hierdoor de mogelijkheid om een breder onderwijsaanbod te bieden in de gemeente Meerssen, waarbij een uniek bouwplan er voor zorgt dat de kleinschaligheid - zoals die nu in Valkenburg is - bijna volledig gehandhaafd blijft.

Fases

De bouwwerkzaamheden vinden in vier fases plaats. De eerste bouwwerkzaamheden starten in mei 2017 en zijn afgerond met ingang van het nieuwe schooljaar 2017-2018. In de drie jaren erna vinden er ook telkens bouwwerkzaamheden plaats in het voorjaar en de zomerperiode.

De vmbo-leerlingen uit Valkenburg komen in drie fases over naar de locatie in Meerssen. Met ingang van schooljaar 2020-2021 zijn alle werkzaamheden klaar en zitten alle leerlingen gezamenlijk op de unilocatie Stella Maris college in Meerssen. De vestiging in Valkenburg sluit dan.

Nieuwsarchief