Beste collega,

De promotie van het Stella Maris College verloopt dit jaar anders dan andere jaren.

In de proefwerkweek van periode 1 hadden wij al “Beleefdagen” waarop 335 leerlingen van groep 8 samen met hun leerkrachten en ouders geïnformeerd werden over, en ervaring opdeden met, het nieuw ontwikkelde GPL onderwijs. Die dagen verliepen succesvol.

Op zaterdag 14 januari was er de Informatie Dag, onze jaarlijkse Open Dag. Op die dag bezochten 470 leerlingen van groepen 7 en 8 onze school samen met hun ouders en broertjes en zusjes. Herhaaldelijk mochten wij op die dag leerlingen opnieuw begroeten die ook al tijdens de Beleefdagen een bezoek aan onze school brachten.

De dag duurde langer dan andere jaren. De deuren openden om 9.00 uur en sloten pas om 15.00 uur. Tussen 9.00 en 14.00 uur was er een gestage stoom van bezoekers. Door de langere openingstijden verliep de dag prettig; er was geen duidelijk piekmoment.

Bovendien was het programma beperkter dan andere jaren; alle presentaties waren duidelijke gerelateerd aan het GPL onderwijs. Er hing een prettige sfeer in het gebouw

De meeste bezoekers kwamen voorbereid naar onze school. Zij wisten dat wij gepersonaliseerd onderwijs bieden en waren benieuwd naar wat ons GPL onderwijs inhoudt. De enkeling die nog niet het besef had dat het Stella Maris College – Meerssen met ingang van het schooljaar 2017-2018 nog enkel GPL aanbiedt aan haar 1e jaars leerlingen, werd gemakkelijk meegenomen in de informatiestroom.

SAM_1130.JPG

Dankzij de heldere opzet en uitleg én de bijdrages van alle medewerkers en leerlingen die aanwezig waren, verlieten de bezoekers met een positieve indruk de school.

De bezoekende kinderen werkten tijdens de  Beleefsessies enthousiast mee. Zij gingen met een leer- en werkdoel aan de slag en hebben duidelijk kunnen ervaren hoe het is om te werken aan een doel.  Nieuw voor hen was dat ze hebben ervaren dat ze op meerdere manieren hun doel kunnen behalen. Iedereen kiest zijn weg, wat enorm kenmerkend is voor GPL.  

Voor mij was het prettig om te ervaren dat medewerkers en leerlingen Stella Maris College die dag een team vormden. Samen promootten zij onze school.

Terugkijkend op de Informatie Dag kan ik concluderen dat de tekenen gunstig zijn. Onze omgeving is geïnformeerd over ons nieuwe onderwijs. De voorlichting was helder en de omgeving staat positief tegenover onze nieuwe vorm van onderwijs.

Namens de schoolleiding wil ik alle medewerkers en leerlingen die actief zijn geweest tijdens de Informatie Dag hartelijk danken voor hun bijdrage. Onze school staat positief op de kaart.

We mogen erop vertrouwen dat het Stella Maris College een gezonde aanwas van leerlingen zal krijgen waardoor het voortbestaan van onze school weer is gegarandeerd.

Voor verdere info over GPL onderwijs, verwijs ik naar http://blog.stellamariscollege.nl/

Joep Gijzen

 

 

Nieuwsarchief