Studiebegeleiding locatie Valkenburg

 

Geachte ouders en verzorgers,

Tal van omstandigheden kunnen ertoe leiden dat het voor een leerling  soms minder gemakkelijk is om het leer- en maakwerk dat thuis moet worden gedaan te plannen en op een goede wijze af te handelen. Dat leidt niet zelden tot ergernissen bij zowel ouders als docenten. Daarnaast is er op termijn natuurlijk het negatieve effect op de prestaties (een leerling die niet geregeld en consciëntieus werkt, haalt op den duur immers niet de resultaten die van hem of haar verwacht mogen worden).

Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om mee te werken aan het creëren van een goede huiswerkattitude.

Vaak wordt er in een laat stadium besloten om gebruik te maken van de diensten van een extern huiswerkinstituut, waar dat geboden wordt waaraan ouders en leerlingen behoefte hebben (werksfeer, rust, controle, ect). Helaas zijn de kosten vaak hoog en moeten kinderen na school naar een andere locatie. Een dergelijke stap wordt vaak zo lang mogelijk uitgesteld, niet zelden te lang.

Vandaar dat de school en Studiebegeleiding Erasmus (SBE) gezamenlijk in 2015 het initiatief genomen hebben om – aansluitend aan de lessen op school – studiebegeleiding aan te bieden.

Het Stella Maris College te Valkenburg regelt de benodigde faciliteiten en SBE brengt haar kennis en expertise in. Ouders die van deze mogelijkheid gebruik willen maken – melden hun kinderen zonder tussenkomst van school – bij SBE aan. Daarvoor betaalt u rechtstreeks aan SBE een vergoeding.

SBE is verantwoordelijk voor de geboden kwaliteit en het nakomen van de

met u gemaakte afspraken. Deze mogelijkheid bieden wij uitsluitend aan voor leerlingen van het Stella Maris College te Valkenburg. Mocht u belangstelling hebben voor deze vorm van ondersteuning bij het maken van huis- en leerwerk, dan kunt u meer informatie vinden op onze website: www.huiswerkbegeleidingerasmus.nl., of door het volgende nummer te bellen: 0631796358.

Ook kunt u via de website uw kind inschrijven. Bovendien vinden wij een eerste kennismaking aan de hand van een intake-gesprek belangrijk.

 

Met vriendelijke groet, 

Jelle Hünen

Directie SBE

 

 

 

Nieuwsarchief