VERKIEZINGEN MR 2016

TOELICHTING
De medezeggenschapsraad (MR) van het Stella Maris College Meerssen – Valkenburg bestaat uit twaalf leden, die zijn verdeeld over drie (sub-)geledingen (zie hieronder).
Jaarlijks dient een derde van die leden volgens het reglement af te treden.
Per (sub-)geleding worden  nieuwe leden gekozen die dan voor  drie jaar zitting nemen in de MR; bij tussentijdse vacatures kan dat ook één of twee jaar zijn.

IEDEREEN kan zich kandidaat stellen voor de verkiezingen van zijn of haar (sub-)geleding;
d.w.z. dat ook de aftredende leden zich opnieuw kandidaat kunnen stellen.
Indien het aantal kandidaten in een (sub-)geleding gelijk is aan het aantal beschikbare plaatsen, zijn die kandidaten automatisch verkozen.

GELEDING PERSONEEL

Zittende leden:
OOP
Lou Heijnens.

OP
Bert Cortenraad (herkiesbaar), Bert van Doorn, Hub Franssen, Sjos Frissen, Raymond Heuts (herkiesbaar).

SUBGELEDING OUDERS

Zittende leden:
Han Roffelsen

Er is een vacature  voor de periode van drie jaar en een vacature van een jaar.

Als nieuwe kandidaten hebben zich aangemeld
- Frank Amory
- Luc van den Bergh
- Lou Debeij
- Guido Palm
Ouders ontvangen een mail met een verwijzing naar het stembiljet

SUBGELEDING LEERLINGEN

Zittende   leden:
Cornélie Erdbrink, Thijs Römelingh.

Er is een vacature voor de periode van drie jaar.

Als nieuwe kandidaten hebben zich aangemeld:
- Suzanne Balemans
- Lotte Kemps
- Sacha Palm
Leerlingen ontvangen een mail met een verwijzing naar het stembiljet

Voor informatie kunt u zich wenden tot één van de MR – leden.

 

Nieuwsarchief