VERKIEZINGEN MR 2016

TOELICHTING
De medezeggenschapsraad (MR) van het Stella Maris College Meerssen – Valkenburg bestaat uit twaalf leden, die zijn verdeeld over drie (sub-)geledingen (zie hieronder).
Jaarlijks dient een derde van die leden volgens het reglement af te treden.
Per (sub-)geleding worden  nieuwe leden gekozen die dan voor  drie jaar zitting nemen in de MR; bij tussentijdse vacatures kan dat ook één of twee jaar zijn.

IEDEREEN kan zich kandidaat stellen voor de verkiezingen van zijn of haar (sub-)geleding;
d.w.z. dat ook de aftredende leden zich opnieuw kandidaat kunnen stellen.
Indien het aantal kandidaten in een (sub-)geleding gelijk is aan het aantal beschikbare plaatsen, zijn die kandidaten automatisch verkozen.

GELEDING PERSONEEL

Zittende leden:
OOP
Lou Heijnens.

OP
Bert Cortenraad, Bert van Doorn, Hub Franssen, Sjos Frissen, Raymond Heuts.

Aftredende leden:
Bert Cortenraad (onderwijzend personeel, herkiesbaar),
Raymond Heuts (onderwijzend personeel, herkiesbaar).

Er zijn twee vacatures voor de periode van drie jaar. Alle personeelsleden zijn van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

Alle personeelsleden zijn van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

SUBGELEDING OUDERS

Zittende leden:
Bert van den Hof, X. Janssen, H. Roffelsen.

Aftredende leden:
Xandra Janssen (niet herkiesbaar)
Bert van den Hof (niet herkiesbaar)

Er is een vacature voor de periode van drie jaar en een vacature van een jaar.

Alle ouders zijn van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

SUBGELEDING LEERLINGEN

Zittende   leden:
Cornélie Erdbrink, Abe Bosma, Thijs Römelingh.

Aftredende leden : Abe Bosma (niet herkiesbaar).

Er is een vacature voor de periode van drie jaar.

Leerlingen uit alle afdelingen (VMBO, HAVO of VWO) en lagen (klas 1 t/m 6) zijn van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

Iedereen kan zich opgeven als kandidaat tot en met vrijdag 8 juli 2016 bij:
- Dhr. Cortenraad (voor beide locaties) b.cortenraad@lvo-heuvelland.nl
(043-6098111 of 043-3586100).

- Dhr. H. Franssen (voor de locatie Valkenburg) h.franssen@lvo-heuvelland.nl (043-6098111)

Voor informatie kunt u zich wenden tot één van de MR – leden.

Namens de verkiezingscommissie Stella Maris.,
H.Franssen

Nieuwsarchief