Promotiebeurs voor Roger Weijenberg

Twee weken geleden werd bekend dat onze docent aardrijkskunde Roger Weijenberg een NWO-promotiebeurs t.w.v. €150.000,- toegekend heeft gekregen. Vanaf 1 september 2016 start Weijenberg als promovendus aan het Meertens Instituut in Amsterdam. Naast het promotieonderzoek blijft hij twee dagen per week werkzaam aan het Stella Maris College in Meerssen.

Docent aardrijkskunde of taalwetenschapper?

Binnen onze school kennen we Roger vooral als docent aardrijkskunde, maar hij is tevens specialist op het gebied van ‘computationele linguïstiek’; een combinatie van taalwetenschap en ict. In samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen deed hij o.a. onderzoek naar de fonologische eigenschappen van Limburgse dialecten, waarbij hij software schreef om klanksystemen van dialecten in kaart te brengen.

Mestreechter Taol

In 2011 initieerde Roger het project ‘Mestreechter Taol’, waarbij hij zeven taalkundige boeken over het Maastrichts digitaliseerde en alle gegevens systematisch verzamelde in een database, met als eindproduct de website mestreechtertaol.nl die in november 2014 gelanceerd werd. De website wordt gezien als het meest uitgebreide woordenboek en kennisbron van het dialect van Maastricht. In maart 2015 kreeg Roger voor zijn project in het Belgische Gent de ‘Language Industry Award’ uitgereikt.

Onderzoek naar taalverandering

Binnen zijn promotieonderzoek gaat Roger onderzoek doen naar fonologische veranderingsprocessen van het Maastrichts onder invloed van taalcontact. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de toegenomen mobiliteit van mensen, maar tevens het gebruik van moderne media, invloed hebben op typische klanken van het stadsdialect. Veranderen of verdwijnen deze typische klanken in een versneld tempo? Hoe klinkt het Maastrichts over bijvoorbeeld 50 jaar?

Het onderzoek is niet alleen interessant voor het Maastrichts, maar moet uiteindelijk meer inzicht geven in hoe klanksystemen van andere dialecten zich ontwikkelen in de toekomst. Weijenberg zal in totaal vijf wetenschappelijke artikelen publiceren, die over vier jaar moeten leiden tot een afgerond proefschrift. Hij zal dit doen aan het Meertens Instituut, het onderzoeksinstituut van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur.

Promotiebeurs voor leraren

De ‘Promotiebeurs voor leraren’ die Roger heeft binnengehaald wordt gefinancierd door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en stelt docenten uit het po, vo, mbo en hbo in staat om naast hun werk promotieonderzoek te doen. Deze specifieke beurs is een initiatief van het ministerie van OCW en is bedoeld om het aantal gepromoveerde leraren in de klas te verhogen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en versterkt de aansluiting tussen scholen en universiteiten.

Nieuwsarchief