Aanmelding Studiebegeleiding nieuwe schooljaar

De Studiebegeleiding start weer!

Op 19 september beginnen wij weer met de begeleiding van leerlingen bij het leren en maken van hun huiswerk. Hierbij wordt vooral gewerkt aan een juiste studiehouding! De studiebegeleiding wordt verzorgd in het Stella Maris College Meerssen waarbij oud-docenten de leerlingen begeleiden. De begeleiding is bedoeld voor zowel onderbouw als bovenbouw  (Klas1 t/m 6.) 

Waarom deelnemen aan de Studiebegeleiding?Er zijn leerlingen die thuis er moeilijk toe komen om te beginnen met huiswerk. Wellicht herkent u het wel: eerst chatten, dan even televisie nog een chat of app en even een spelletje op internet, eten en ”oeps  ik moet nog even snel huiswerk maken…………..”Leerlingen die moeite hebben met bepaalde vakken, leerlingen die thuis niet de rust en de ruimte hebben om hun huiswerk te maken, leerlingen die niemand hebben om iets te vragen omdat de ouders zelf later thuiskomen en leerlingen die er niet toe komen om thuis de lesstof nog eens te herhalen kunnen terecht bij de studiebegeleiding na school (Stella Maris College). De studiebegeleiding is  bedoeld om leerlingen nog eens uitleg te geven over niet begrepen stof. Hierbij wordt individueel en soms ook in tweetallen de lesstof nog eens uitgelegd en daarna gecontroleerd of de stof is begrepen. Daarnaast is het de bedoeling om te leren plannen. Leerlingen die hun huiswerk voor de volgende dag afhebben weten dan niet meer wat zij moeten gaan doen. Deze kinderen menen dan dat zij “klaar” zijn. Studeren begint pas nadat het huiswerk is gemaakt!!!

Samen met de begeleider wordt gekeken naar de vakken waar hij/zij minder goed in is. Het is dan zaak dat uw kind gaat repeteren en het proefwerk alvast voorbereidt.Dit is voor kinderen in leerjaar 1 en 2 en ook nog in leerjaar 3 en 4 vaak moeilijk. Maar ook in de hogere leerjaren ontbreekt de juiste STUDIEMENTALITEIT. Deze structuur tracht de begeleider bij te brengen.

Ook komt het regelmatig voor dat een leerling niet goed weet hoe hij/zij een wiskundesom moet aanpakken, een geschiedenishoofdstuk of biologie moet leren, Franse woorden moet leren enz. enz. Dat wordt door de begeleider nog eens aan die individuele leerling uitgelegd. Bovendien repeteert hij ook nog eens een stuk Franse-  Engelse- ,  Duitse- , of Nederlandse grammatica. Bovengenoemde onderdelen zijn de hoofdzaken in de studiebegeleiding.Elke dag zijn leerlingen van 5 en 6 VWO aanwezig om uitgebreidere uitleg te geven. Wiskunde is hierbij vooral belangrijk. Een leerling die iets niet begrijpt krijgt dan uitvoerige uitleg door een student. Hij/zij controleert of de uitleg begrepen is door enkele opgaven te laten maken. Dit geldt ook voor de overige vakken.

studievaardigheden verwerven en ontwikkelen.

 1. individuele hulp(voor zover mogelijk en wenselijk).           
 2. studeren thuis is moeilijk.
 3. studeren met anderen motiveert en stimuleert.
 4. Regelmaat, Rust, Repeteren. (3 R’s)
 5. orde en discipline en een juiste studiementaliteit.
 6. planning en structuur.
 7. controle en juiste studiewijze.
 8. zinvolle investering voor nu en straks.
 9. hulp aan ouders die zelf weinig tijd hebben.
 10. geen afleiding door computer, skype, Facebook, App, TV, enz. 
 11. “Hier doe ik het tenminste !!!”

Waar: Gebouw Stella Maris College.
Wanneer:Maandag t/m donderdag
Groep 1: 14.35 – 16.05 uur (afhankelijk van het lesrooster)
Groep 2: 15.30 – 17.00 uur (afhankelijk van het lesrooster)
Dinsdag 14.30 – 16.00 uur.  groep 1 en groep 2.
Wanneer NIET
- betrokkene is ongemotiveerd en heeft geen inzet.
- bij storend gedrag voor medestudenten.
Hoe lang: 13 weken, 1,5 uur per dag (vanaf 19 september t/m 16 december 2016)
Kosten: € 38,-  per week. (4 middagen)
Deelname: Max. 15 leerlingen per groep
Inschrijven: Via e-mail: h.franssen@lvo-heuvelland.nl of via telefoon: 043-4591213 / mobiel:06 42347253
Informatie : Dhr. H. Franssen, coördinator studiebegeleiding 

Nieuwsarchief