Ouderbijdrage

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is de procedure rondom de ouderbijdrage gewijzigd. In overleg met de oudervereniging en de oudergeleding MR hebben we besloten om de vrijwillige ouderbijdrage te baseren op het solidariteitsbeginsel en een totaalbedrag te vragen voor alle extra faciliteiten.

Ouders die niet volgens dit principe hun vrijwillige ouderbijdrage wensen te betalen hebben een keuze. Zij dienen dan aan te geven van welke faciliteiten zij gebruik wensen te maken. De leerling van de betreffende ouder ontvangt dan een schoolpas met beperkte faciliteiten. Deze schoolpas is gemerkt.

Voor ons personeel is het dan te controleren waar een leerling wel en waar zij/hij geen gebruik van kan maken.

Ingaande schooljaar 2015-2016 maakt het Stella Maris College gebruik van WIS Collect voor het innen van de ouderbijdrage en andere schoolkosten. Informatie over WIS Collect kunt u hier lezen. Een introductiefilmpje over de werkwijze van WIS Collect kunt u hieronder bekijken.

Kennismaking met WIS Collect from WIS services B.V. on Vimeo.

In deze video wordt u als ouder kort voorgesteld aan WIS Collect.

Download formulieren:

* Informatie omtrent de ouderbijdrage 2015-2016 kunt u in deze brief lezen.
* De overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage kunt u hier na lezen.
* Een overzicht van de diverse specificaties, zoals ook genoemd in de brief, kunt u hier downloaden.

Nieuwsarchief