Het Stella Maris College werkt aan de toekomst

De directie van het Stella Maris College is al enige tijd in overleg met de gemeente Meerssen om te komen tot een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo in Meerssen met ingang van het schooljaar 2018/2019.  Aanleiding is de te verwachten geleidelijke terugloop van het aantal leerlingen in Valkenburg en het gebouw in Valkenburg  dan niet meer rendabel en verouderd is.


Door nu al vooruit te kijken, vijf jaar voor de realisatie, wil de schoolleiding ervoor zorgen, dat het volledige onderwijsaanbod ook in de nabije toekomst voor de regio behouden blijft en dat zowel de leerlingen als de medewerkers van de locatie Valkenburg dan probleemloos de overstap kunnen maken naar de vernieuwde locatie in Meerssen. De besprekingen met de gemeente Meerssen verlopen voorspoedig en de verwachting is dan ook dat in de loop van dit schooljaar de eerste plannen op papier vorm gaan krijgen.  

Nieuwsarchief