Voorlees wedstrijd

Read2Me! is een voorleeswedstrijd waarmee het lezen onder jongeren in het voortgezet onderwijs wordt bevorderd.

Op dinsdagmiddag 18 februari a.s. organiseert Bibliotheek Meerssen in samenwerking met het Stella Maris College in de aula de lokale ronde van Read2Me! Leerlingen uit de brugklas strijden met elkaar in een voorleeswedstrijd. Een deskundige jury, bestaande uit twee docenten Nederlands en de jeugdbibliothecaris van Bibliotheek Meerssen beoordelen het voorlezen en bepalen wie naar de provinciale ronde op 14 april in De Oranjerie in Roermond mag gaan.

Klasgenoten zullen hun winnaars aanmoedigen en steunen. Andere supporters zijn ook van harte welkom!

read2B.jpg
De voorleeswedstrijd begint om 14.30 uur en zal ongeveer tot 16.00 uur duren!

Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers, waarin zij elkaar fragmenten uit jeugdboeken voorlezen. Leerlingen van alle schooltypen kunnen meedoen met deze voorleeswedstrijd die in vier ronden wordt georganiseerd; in de klas, lokaal (in de aula), provinciaal en tenslotte is er een landelijke finale.

In Limburg doen 46 klassen   mee van in totaal 5 scholen.

Dit jaar nemen de brugklassen van het Stella Maris College voor het eerst deel aan de voorleeswedstrijd. In alle klassen hebben de leerlingen voorgelezen en is door de docent en de klasgenoten een klassenwinnaar gekozen.

Doelstellingen Read2Me!

  • Invoeren van een spelelement bij het lezen van boeken en daarmee het leesplezier bij leerlingen vergroten;
  • Bevorderen van het lezen van kwalitatief goede boeken die aansluiten bij het leesniveau en de belevingswereld van leerlingen;
  • Bevorderen samenwerking tussen bibliotheken en vo-scholen m.b.t. leesbevordering.

De docenten Nederlands en de bibliotheek Meerssen rekenen erop dat alle leerlingen aanwezig zijn om hun klasgeno(o)t(en) aan te moedigen!

Met vriendelijke groet,

Medewerkers van bibliotheek Meerssen en docenten Nederlands van de brugklassen

Read2Me! wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en Kunst van Lezen

Nieuwsarchief