Nieuwe website Stella Maris College

Geruime tijd zijn we bezig om deze nieuwe website te realiseren. Potentieel heeft deze veel te bieden in allerlei opzichten en voornamelijk in de zin van effectieve nieuws- en informatieverstrekking. Ook het gegeven dat er op vandaag een diversiteit aan media is waarop een website bekeken moet kunnen worden en dan zit je al snel op verschillende formaten beeldschermen. Om een site daar doeltreffend op voor te bereiden spreek men in dit jargon over "responsive". Als een kleiner scherm de site opent zullen alle onderdelen zich anders rangschikken en zichzelf passend maken in de juiste verhouding (vaak wel, soms niet).

We hopen dat deze nieuwe vorm net als bij onze vorige site zeer actief en bruisend van aard zal zijn en dat alle bezoekers er hun weg naar alle tevredenheid kunnen vinden,

werkgroep sitebeheer

E.Kerstges
W.v.Sloun
R.Heuts
R. Grond

schoollogo.png 

Nieuwsarchief