Verkiezingen MR 2014

TOELICHTING

De medezeggenschapsraad (MR) van het Stella Maris College Meerssen – Valkenburg bestaat uit twaalf leden, die zijn verdeeld over drie (sub-)geledingen (zie hieronder). Jaarlijks dient een derde van die leden volgens het reglement af te treden. Per (sub-)geleding worden  nieuwe leden gekozen die dan voor  drie jaar zitting nemen in de MR; bij tussentijdse vacatures kan dat ook één of twee jaar zijn.

IEDEREEN
kan zich kandidaat stellen voor de verkiezingen van zijn of haar (sub-)geleding; d.w.z. dat ook de aftredende leden zich opnieuw kandidaat kunnen stellen. Indien het aantal kandidaten in een (sub-)geleding gelijk is aan het aantal beschikbare plaatsen, zijn die kandidaten automatisch verkozen.

GELEDING PERSONEEL
Zittende leden:
Lou Heijnens (onderwijs ondersteunend personeel),
Bert Cortenraad,
Bert van Doorn (herkiesbaar),
Hub Franssen (herkiesbaar),
Sjos Frissen,
Raymond Heuts  (onderwijzend personeel).

Aftredende leden:
Bert van Doorn (herkiesbaar),
Hub Franssen ( herkiesbaar)
Er zijn vacatures voor een periode van drie jaar.  
Alle personeelsleden zijn van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

SUBGELEDING OUDERS
Zittende leden:
Bert van den Hof (herkiesbaar),
X. Janssen,
H. Roffelsen.

Aftredend lid:
Bert van den Hof ( herkiesbaar) Er is een vacature  voor de periode van drie jaar.

Alle ouders zijn van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

SUBGELEDING LEERLINGEN
Zittend leden:
Veerle Beenkens,
Job Heusschen,
Tristan Schyns.

Aftredend lid: Tristan Schyns (niet herkiesbaar)

Er is een vacature voor de periode van drie jaar.

Leerlingen uit alle afdelingen (VMBO, HAVO of VWO) en lagen (klas 1 t/m 6) zijn van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

Iedereen kan zich opgeven als kandidaat tot en met vrijdag 25 april 2014 bij:   
Dhr. Cortenraad (voor beide locaties)hcortenraad@stellamariscollege.nl .
(043-6098111 of 043-3586100).

Voor informatie kunt u zich wenden tot één van de MR – leden.

De verkiezingscommissie Stella Maris.

Nieuwsarchief