Aanmelden studiebegeleiding voor januari-mei 2014

Op 06 januari 201Logo_studie.jpg4 start een 2e periode van 14 weken Studiebegeleiding.
Deze begeleiding zal worden verzorgd tot aan de Meivakantie. (eind april)
De Studiebegeleiding is bestemd voor leerlingen van de onderbouw en bovenbouw.

Er wordt tijdens de begeleiding o.a. aandacht besteed de uitleg van aan niet begrepen stof, het maken van huiswerk, het plannen van de toetsen en het repeteren/inoefenen van leerwerk.
Het is belangrijk dat de leerlingen een juiste studiehouding en -mentaliteit verwerven om de studie nu en in de toekomst met succes af te ronden.
 

Voor verdere informatie of aanmelding zie deze brief.

Nieuwsarchief