Programma van toetsing en afsluiting VMBO TL - GL - KB - BB

Je vindt hier de Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor de afdelingen TL, GL, KB en BB. Ze zijn gerangschikt op afdeling.


Voor vragen over het vakspecifieke deel van je PTA is je vakdocent het eerste aanspreekpunt. Voor vragen over het algemene gedeelte van het PTA kun je je het beste wenden tot dhr. E. Ziellemans.

 

  • 2017-2019

Dit PTA geldt voor de leerlingen die dit schooljaar in jaar 4 zitten.

GL/TL PTA-boekje
KB PTA-boekje 
BB PTA-boekje

Examenreglement 18-19
Akkoordverklaring directie

  • 2018-2020

Dit PTA geldt voor de leerlingen die dit schooljaar in jaar 3 zitten.

GL/TL PTA-boekje 
KB PTA-boekje 
BB PTA-boekje

Examenreglement 18-19
Akkoordverklaring directie