Programma van Toetsing en Afsluiting - P.T.A.
HAVO & VWO 

De informatie van het PTA voor jouw cohort hebben we op Magister gepubliceerd. Leerlingen kunnen daarop inloggen en de gewenste informatie opzoeken. Ouders loggen in via het account van hun zoon/dochter.

Klik hier voor het informatieboekje.

Inhaaltoetsen Bovenbouw

  • Hetinhalen van een toets gebeurt altijd op het eerstvolgende inhaalmoment. De inhaalmomenten staan in de jaaragenda en  op de achterzijde aangegeven. Indien een leerling zonder afmelding vooraf geen gebruik maakt van het eerstvolgende inhaalmoment, wordt het cijfer één (1) voor de toets toegekend. Als de toets herkansbaar is en herkanst wordt, dan heeft een leerling één van de herkansingsmogelijkheden gebruikt. Als de toets niet herkansbaar is, dan blijft het cijfer één (1) gehandhaafd.
  • De data van de inhaaltoetsen bovenbouw staan vermeld in de jaaragenda. De leerling heeft ook een lijst met de desbetreffende data ontvangen.
  • De leerling dient zelf het initiatief te nemen om het inhalen van de gemiste toetsen.
  • Het formulier “aanvraag inhaaltoetsen” dient leerling zelf te downloaden van de website.
  • Met het volledig ingevulde aanvraagformulier meldt de leerling zich, uiterlijk op de aan de achterzijde vermelde datum en tijdstip, bij Mevrouw Buxmann,  in kamer 42M. Zij controleert of de toets ingehaald mag worden. Is het verzuim niet geoorloofd of is de afmelding niet correct uitgevoerd, dan kan de voorzitter van de Centrale Directie een maatregel nemen. Dit geldt ook als de ouders de verantwoordelijkheid voor de afmelding op zich nemen.
  • Na goedkeuring van Mevrouw Buxmann dient de leerling het aanvraagformulier inhalen toetsen bovenbouw direct in te leveren bij de betreffende vakdocent, die vervolgens een handtekening zet.
  • Een gemiste toets of schoolexamen wordt door de leerling altijd ingehaald. Een leerling heeft altijd het recht een gemiste toets in te halen, mits hij tijdig een geldige reden voor afwezigheid gaf en de afwezigheid tijdig heeft gemeld bij school. 
  • Indien de leerling geen gebruik maakt van de herkansing op de afgesproken tijd, zonder dat hiervoor tijdig een geldige reden wordt gegeven aan school, vervalt zijn recht op inhalen.  
  • Leerlingen die te laat een aanvraag indienen worden besproken in de examencommissie. Daaruit volgt mogelijk een sanctie. (meestal het cijfer 1)

 

Aanmelding en planning inhaaltoetsen bovenbouw schooljaar 2018-2019. Let op: de genoemde datum/tijdstip is het UITERSTE aanmelddatum/tijdstip - een kwartier te laat is (dus) te laat!!!

Inhaalmoment: Uiterste aanmelddatum/tijdstip:
Donderdag 4 oktober 2018 Maandag 1 oktober 2018 vóór 16.00 uur kamer 42M
Donderdag 1 november 2018 Maandag 29 oktober 2018 vóór 16.00 uur kamer 42M
Vrijdag 2 november 2018 Maandag 29 oktober 2018 vóór 16.00 uur kamer 42M
Dinsdag 20 november 2018 Vrijdag 9 november 2018 vóór 13.15 uur (gemiste toetsen van vóór de proefwerkweek)
Vrijdag 16 november 2018 vóór 13.15 uur (gemiste toetsen van
tijdens de proefwerkweek)
Woensdag 21 november 2018 Vrijdag 9 november 2018 vóór 13.15 uur (gemiste toetsen van vóór de proefwerkweek)                                                 Vrijdag 16 november 2018 vóór 13.15 uur (gemiste toetsen van tijdens de proefwerkweek)
Donderdag 7 februari 2019 Maandag 4 februari 2019 vóór 16.00 uur kamer 42M
Woensdag 27 februari 2019 Maandag 25 februari 2019 vóór 16.00 uur kamer 42M
Donderdag 28 februari 2019 Maandag 25 februari 2019 vóór 16.00 uur kamer 42M
Dinsdag 26 maart 2019 Maandag 18 maart 2019 vóór 13.15 uur (gemiste toetsen van vóór de proefwerkweek)
Maandag 25 maart 2018 vóór 13.15 uur (gemiste toetsen van
tijdens de proefwerkweek)
Woensdag 27 maart 2019 Maandag 18 maart 2019 vóór 13.15 uur (gemiste toetsen van vóór de proefwerkweek)
Maandag 25 maart 2018 vóór 13.15 uur (gemiste toetsen van
tijdens de proefwerkweek)
Donderdag 16 mei 2019 Maandag 13 mei 2019 vóór 16.00 uur kamer 42M
Donderdag 6 juni 2019 Maandag 3 juni 2019 vóór 16.00 uur kamer 42M
Vrijdag 7 juni 2019 Maandag 3 juni 2019 vóór 16.00 uur kamer 42M
Vrijdag 21 juni 2019 Donderdag 13 juni 2019 vóór 13.15 uur (gemiste toetsen van vóór de proefwerkweek)
Donderdag 20 juni 2019 vóór 13.15 uur (gemiste toetsen van
tijdens de proefwerkweek)
Maandag 24 juni 2019 Donderdag 13 juni 2019 vóór 13.15 uur (gemiste toetsen van vóór de proefwerkweek)
Donderdag 20 juni 2019 vóór 13.15 uur (gemiste toetsen van
tijdens de proefwerkweek)