Passend Onderwijs

Begeleider passend onderwijs

De Begeleider Passend Onderwijs begeleidt leerkrachten, school en leerlingen in hun ondersteuningsbehoeften en draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling, goede schoolloopbaan en ontwikkelingsperspectiefplan. Draagt bij aan de afstemming van het onderwijs en het beleid met betrekking tot de basis- en extra ondersteuning van leerlingen. Kijk hieronder het filmpje voor meer uitleg.

Locatie Meerssen
Mevrouw M. Verrips: m.verrips@stichtinglvo.nl

Locatie Valkenburg
Mevrouw A. Gelders: a.gelders@stichtinglvo.nl