FAQ

Op deze pagina vind je de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over Stella Maris College.

 

Hoe ziet een lesdag eruit?

Op het Stella Maris College volg je een aantal vaklessen per dag. Afhankelijk van je rooster heb je op een dag 6,7 of 8 lessen. Nadat je je jas en spullen in je kluisje hebt gelegd, ga je naar het lokaal. De docent geeft je tijdens de les een instructie, waarna je zelfstandig aan het werk kan. Heb je meer hulp nodig, dan volg je de verlengde instructie. Aan het einde van de les krijg je huiswerk voor de volgende les. Hoe je dit moet aanpakken leer je van je mentor in de mentorles. Bij hem of haar kunnen jij en je ouders ook terecht met al jullie vragen. Een aantal keer per dag heb je samen met alle onderbouwleerlingen pauze. Hierin kun je je vrienden ontmoeten en iets lekkers kopen bij de catering!

 

In welke brugklas word ik geplaatst?

 Op het Stella Maris College werken we dit jaar met dakpanklassen. Dat betekent dat er twee niveaus bij elkaar in een groep zitten (basis/kader, kader/tl, tl/havo, havo/vwo, vwo/gymnasium). De docenten geven in eerste instantie les op het hoogste niveau om iedereen maximale kansen te bieden. Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is, dan zullen de vakdocenten in samenwerking met de mentor en eventueel het ondersteuningsteam kijken naar wat je nodig hebt om het jaar succesvol af te ronden.

Indien het aantal aanmeldingen het toelaat, kunnen we er ook voor kiezen om homogene groepen aan te bieden (één niveau). De toelatingscommissie kijkt zorgvuldig naar het advies van je basisschool, het onderwijskundig rapport en informatie uit een eventueel intake gesprek. Uiteraard zullen we je tijdig informeren over de klas waarin je geplaatst bent en hoe het schooljaar zal starten.

 

Wat gebeurt er met de locatie Valkenburg?

 De vmbo-locatie in Valkenburg sluit dit schooljaar haar deuren. Dat betekent dat alle leerlingen, van vmbo basis tot en met gymnasium, vanaf het schooljaar 2021-2022 in Meerssen les krijgen. Het Stella Maris College wordt daarmee een brede schoolgemeenschap, waarin alle leerlingen van en met elkaar kunnen leren. Om te voldoen aan alle eisen voor het praktijkonderwijs van het vmbo, wordt de locatie in Meerssen momenteel verbouwd en gerenoveerd.

 

Hoe is de extra ondersteuning voor mijn kind geregeld?

 Net als alle andere middelbare scholen biedt onze school Passend Onderwijs.

We hebben alle informatie over onze basis- en extra ondersteuning op een rijtje gezet in een powerpoint (zie de groep 8 pagina op onze website). Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinatoren. De mailadressen vindt u in de powerpoint.

 

Hoe gaat het Stella Maris College om met afstandsonderwijs?

 Wij gaan ervan uit dat leerlingen geen volle dagen geconcentreerd achter een scherm kunnen leren. We bieden daarom in de ochtend 30 minuten lessen aan, waarin de docent de instructie geeft. In de middag zijn de leerlingen vrij om aan hun opdrachten te werken, waarbij vakdocenten beschikbaar zijn voor vragen. De leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag aan de hand van studieplanners in onze digitale werkomgeving. Daarnaast heeft de mentor wekelijks contact met elke leerling om de vorderingen en het welzijn te monitoren.

 

Hoe denkt de inspectie inmiddels over het Stella Maris College?

 In september 2020 deed de inspectie een herstelonderzoek naar het onderwijs bij ons op school. De resultaten hiervan kunt u vinden in het rapport dat openbaar beschikbaar is (https://www.stellamariscollege.nl/media/4916/2012166604inspectiedefinitiefrapportherstelonderzoekherstelonderzoek.pdf)