Algemeen

De kernwaarden van onze school zijn te vatten in drie woorden: ‘veilig leren samenleven’. Wij gaan met respect met elkaar en onze leefomgeving om. 

Binnen onze school krijgen onze leerlingen begeleiding, die gericht is op persoonlijke groei. Hierbij kunnen zij een beroep doen op onze vakbekwame en betrokken medewerkers. Leerlingen krijgen daarbij adequate vakinhoudelijke en individuele begeleiding. De docent is eindverantwoordelijk voor de inrichting van het leerproces van de leerling, waarbij de docent samen met de ouder(s)/verzorger(s) zorgdraagt voor de begeleiding daarvan. Daarnaast biedt het ondersteuningsteam begeleiding in het kader van passend onderwijs en wordt daarbij versterkt met deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid.

Voor meer informatie, bekijk onze schoolgids.

Www.Guyhouben.Com Stelllamarismeerssen Fullres 26