Header Jaaragenda
17 oktober 2022 - 17 oktober 2022

Workshops pws (Havo 5 + Vwo 6 t/m 6e lesuur les) (1)

17 oktober 2022 - 17 oktober 2022 Header Jaaragenda

Workshops pws (Havo 5 + Vwo 6 t/m 6e lesuur les) (1)

Header Jaaragenda
17 oktober 2022 - 18 oktober 2022

Inschrijven keuzevakken klas 3 en 4 Basis/Kader en klas 4 Mavo

17 oktober 2022 - 18 oktober 2022 Header Jaaragenda

Inschrijven keuzevakken klas 3 en 4 Basis/Kader en klas 4 Mavo

Header Jaaragenda
18 oktober 2022 - 19 oktober 2022

Inhaaltoetsen toetsweek Havo 4 en Vwo 5

18 oktober 2022 - 19 oktober 2022 Header Jaaragenda

Inhaaltoetsen toetsweek Havo 4 en Vwo 5

Header Jaaragenda
19 oktober 2022 - 19 oktober 2022

Masterclass HB leerlingen groep 8 (2)

19 oktober 2022 - 19 oktober 2022 Header Jaaragenda

Masterclass HB leerlingen groep 8 (2)

Header Jaaragenda
19 oktober 2022 - 20 oktober 2022

Screening Havo 3

19 oktober 2022 - 20 oktober 2022 Header Jaaragenda

Screening Havo 3

Header Jaaragenda
19 oktober 2022 - 19 oktober 2022

Workshops pws (Havo 5 + Vwo 6 t/m 6e lesuur les)

19 oktober 2022 - 19 oktober 2022 Header Jaaragenda

Workshops pws (Havo 5 + Vwo 6 t/m 6e lesuur les)

Header Jaaragenda
20 oktober 2022 - 20 oktober 2022

Meet & Greet i.s.m. Zuyd Hogeschool Havo 5

20 oktober 2022 - 20 oktober 2022 Header Jaaragenda

Meet & Greet i.s.m. Zuyd Hogeschool Havo 5

Header Jaaragenda
20 oktober 2022 - 20 oktober 2022

Screening Vwo 3

20 oktober 2022 - 20 oktober 2022 Header Jaaragenda

Screening Vwo 3

Header Jaaragenda
24 oktober 2022 - 28 oktober 2022

Herfstvakantie

24 oktober 2022 - 28 oktober 2022 Header Jaaragenda

Herfstvakantie

Header Jaaragenda
1 november 2022 - 1 november 2022

Screening Basis/Kader 2

1 november 2022 - 1 november 2022 Header Jaaragenda

Screening Basis/Kader 2

Header Jaaragenda
2 november 2022 - 2 november 2022

Masterclass HB leerlingen groep 8

2 november 2022 - 2 november 2022 Header Jaaragenda

Masterclass HB leerlingen groep 8

Header Jaaragenda
2 november 2022 - 2 november 2022

Screening Kader/TL 2 en TL/Havo 2

2 november 2022 - 2 november 2022 Header Jaaragenda

Screening Kader/TL 2 en TL/Havo 2

Header Jaaragenda
7 november 2022 - 11 november 2022

Afname van de OSV in de brugklassen

7 november 2022 - 11 november 2022 Header Jaaragenda

Afname van de OSV in de brugklassen

Header Jaaragenda
8 november 2022 - 8 november 2022

Voorlichtingsavond HBO voor Havo 4

8 november 2022 - 8 november 2022 Header Jaaragenda

Voorlichtingsavond HBO voor Havo 4

Header Jaaragenda
9 november 2022 - 9 november 2022

Masterclass HB leerlingen groep 8 (1)

9 november 2022 - 9 november 2022 Header Jaaragenda

Masterclass HB leerlingen groep 8 (1)

Header Jaaragenda
9 november 2022 - 9 november 2022

Denkles bovenbouw klas 4-5-6

9 november 2022 - 9 november 2022 Header Jaaragenda

Denkles bovenbouw klas 4-5-6

Header Jaaragenda
15 november 2022 - 15 november 2022

Beta-dag

15 november 2022 - 15 november 2022 Header Jaaragenda

Beta-dag

Header Jaaragenda
16 november 2022 - 16 november 2022

Masterclass HB leerlingen groep 8 (2)

16 november 2022 - 16 november 2022 Header Jaaragenda

Masterclass HB leerlingen groep 8 (2)

Header Jaaragenda
18 november 2022 - 24 november 2022

Blauwe zone

18 november 2022 - 24 november 2022 Header Jaaragenda

Blauwe zone

Header Jaaragenda
21 november 2022 - 21 november 2022

Activiteit voor leerlingen

21 november 2022 - 21 november 2022 Header Jaaragenda

Activiteit voor leerlingen

Header Jaaragenda
23 november 2022 - 23 november 2022

Masterclass HB leerlingen groep 8 (3)

23 november 2022 - 23 november 2022 Header Jaaragenda

Masterclass HB leerlingen groep 8 (3)

Header Jaaragenda
24 november 2022 - 24 november 2022

Les tot grote pauze

24 november 2022 - 24 november 2022 Header Jaaragenda

Les tot grote pauze

Header Jaaragenda
25 november 2022 - 2 december 2022

Toetsweek

25 november 2022 - 2 december 2022 Header Jaaragenda

Toetsweek

Header Jaaragenda
30 november 2022 - 30 november 2022

Informatieavond ouders groep 7/8

30 november 2022 - 30 november 2022 Header Jaaragenda

Informatieavond ouders groep 7/8

Header Jaaragenda
2 december 2022 - 2 december 2022

's middags inhalen lo/bsm

2 december 2022 - 2 december 2022 Header Jaaragenda

's middags inhalen lo/bsm

Header Jaaragenda
6 december 2022 - 6 december 2022

Profiel en pakketkeuze voorlichting klas 2 Mavo

6 december 2022 - 6 december 2022 Header Jaaragenda

Profiel en pakketkeuze voorlichting klas 2 Mavo

Header Jaaragenda
6 december 2022 - 7 december 2022

Inhaaltoetsen toetsweek

6 december 2022 - 7 december 2022 Header Jaaragenda

Inhaaltoetsen toetsweek

Header Jaaragenda
6 december 2022 - 6 december 2022

Informatiebijeenkomst denklessen / verbreding ouders en leerlingen leerjaar 1

6 december 2022 - 6 december 2022 Header Jaaragenda

Informatiebijeenkomst denklessen / verbreding ouders en leerlingen leerjaar 1

Header Jaaragenda
7 december 2022 - 7 december 2022

Masterclass HB leerlingen groep 8

7 december 2022 - 7 december 2022 Header Jaaragenda

Masterclass HB leerlingen groep 8

Header Jaaragenda
8 december 2022 - 12 december 2022

Aanmelden Herkansbare Toets Vmbo

8 december 2022 - 12 december 2022 Header Jaaragenda

Aanmelden Herkansbare Toets Vmbo